Linroeus


Açıklama
 
Kral ! Gücü ve bilgeliği sınır tanımıyor ve cömert ruhu ve nezaketi, en parlak mücevherden daha parlak parlıyor. O, büyüklüğü, sadakati ve boyun eğmez karakteriyle tebaasını büyülemektedir ve doğruluğu, onu takip etmek isteyen herkese örnek teşkil etmektedir. Çok yaşa Elementlerin büyük Kralı - ona sonsuza kadar şan olsun!